Privacyverklaring

Eerste viering en laatste viering in de Ericakerk te Ede.

zondag 4 mei 1913 – zondag 30 juni 2019

 

Einde of nieuw begin?

 

Het ging de laatste jaren steeds moeizamer, zoals in zoveel geloofsgemeenschappen. Ede is daarin niet uniek. Het ledenaantal werd kleiner, dus ook het financiële draagvlak. Maar het grootste probleem lag vooral in het vinden van mensen die, vooral bestuurlijk gezien, de kar wilden trekken. Het was geen onwil. Het merendeel van de leden is (hoog-) bejaard. Zij hebben in het verleden meermalen de armen uit de mouwen gestoken. Maar een jongere generatie, die het stokje over wil/kan nemen, is er bijna niet.

Al met al reden om de vrijzinnige geloofsgemeenschap op te heffen.

De kerk is verkocht, hoe spijtig dit ook is.

Gelukkig heeft de nieuwe eigenaar te kennen gegeven dat het ook in de toekomst mogelijk blijft om, indien daar behoefte aan is, vieringen te organiseren in de Ericakerk.  Praktisch de gehele inventaris, dus ook het orgel en de piano, wordt overgenomen. Dat geeft het bestuur en de leden een heel goed gevoel.

 

In 1910 werd in Ede een onderafdeling van de NPB Wageningen opgericht. Het jaar daarop werd de afdeling Ede zelfstandig. Tot september 1934 gingen er alleen maar gastpredikanten voor. Dan doet ds. J.C. Fischer zijn entree als eerste voorganger. Loes van Laar is de laatste eigen voorganger. Het is fijn dat zij in de laatste viering wil voorgaan.

Meer dan 106 jaar een geloofsgemeenschap! Wat een geschiedenis. Niet alleen het verhaal van het kerkgebouw (en de verbouwingen) en de voorgangers. Ook dat van de organisten en pianisten, de kosters, de besturen en kerkmeesters, de kinderkerk. Maar bovenal het verhaal van alle mensen die de weg wisten te vinden naar het “witte kerkje”. Op een of andere manier speelde de vrijzinnige boodschap een rol in hun eigen levensverhaal.

 

Betekent de opheffing van de vrijzinnige geloofsgemeenschap en de verkoop van het kerkgebouw, dat er na meer dan 100 jaar een eind gekomen is aan het vrijzinnig gedachtegoed?

Wanneer je er heel concreet naar kijkt, ja! Geen geloofsgemeenschap meer, geen gebouw.

Maar de religieuze zoektocht van de mens gaat door. Zingevingsvragen zullen blijven. De verwondering over alles wat leeft. Het idee dat de mens tot meer bestemd is dan oppervlakkig leven.

Het is waarschijnlijk dat een aantal leden zich zal verbinden met de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Bennekom of Lunteren. Wellicht zoeken sommigen hun heil bij Emmaüs in de Rietkampen in Ede. Het is ook denkbaar dat een aantal leden, gezien hun hoge leeftijd, zich niet zullen aansluiten bij een andere geloofsgemeenschap.

Hoe dan ook, eenieder zal zijn eigen vrijzinnige pad gaan kiezen.

Dus een einde? Jazeker, maar ook weer een nieuw begin!

 

Anneke Veenstra,

Voorzitter Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede  (in liquidatie)

Agenda

Geen evenementen