Privacyverklaring

Wie zijn wij

Wij zijn een vrijzinnige geloofsgemeenschap met een breed, eigentijds aanbod op het gebied van spiritualiteit, religie en cultuur.

  • We verwonderen ons over het bestaan. 
  • We hebben mededogen met al wat leeft. 
  • En een onuitroeibaar vertrouwen dat het leven zin heeft.

Wat is dat dan vrijzinnigheid?

We geloven op een eigentijdse manier: met respect voor onze christelijke wortels en traditie – zoekend naar nieuwe taal, theologie, muziek.
We zoeken door vragen te stellen en weten dat op heel veel vragen geen antwoord is dat eeuwig staat.  We zoeken in vieringen, lezingen, thema-avonden, naar antwoord op vragen van vandaag.

We weten over God maar één ding zeker:
Dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
We vormen ontmoetingsplaatsen voor mondige mensen die op zoek zijn naar een zinvol bestaan in een humane samenleving.

Agenda

23 sept 2018;
zondag 23 september, 10:30 -
Lied van Schoonheid en troost
30 sept 2018;
zondag 30 september, 10:30 -
koffie ochtend
01 okt 2018;
maandag 1 oktober, 18:00 -
Restaurant Ont-Moeten
07 okt 2018;
zondag 7 oktober, 10:30 -
Viering met mw. Loes van Laar
14 okt 2018;
zondag 14 oktober, 10:30 -
Koffieochtend
17 okt 2018;
woensdag 17 oktober, 20:00 -
Theatervoorstelling: Die ik ben...